• WP02-Klbrievenbus

 • bloemen

 • ipad

 • WonenPlus zorgt voor ontmoetingen
 • WonenPus: Samen iets doen
 • Uitleg I-pad om op deze wijze contacten te onderhouden
 • Home

WonenPlus: Welzijn op maat

WonenPlus Noord-Holland (WPNH) is een koepelorganisatie voor de aangesloten organisaties die werken met vrijwilligers en onder andere het WonenPlus dienstenpakket uitvoeren.
WonenPlus Noord-Holland heeft de volgende functies:

 • Belangenbehartiging en onderhouden van contacten
 • Innovatie nieuwe producten en diensten
 • Onderlinge versterking van de WonenPlus organisaties
 • Dienstverlening aan de  WonenPlusorganisaties waar gewenst
 • Kwaliteit en herkenbaarheid van WonenPlus

Innovatieve projecten

Met projecten als Samenkracht, Welzijn op Recept,  Vrijwilligerscoaches laat WonenPlus Noord-Holland zien dat WonenPlus inspeelt op de veranderende maatschappij en behoeften.

WonenPlus diensten

WonenPlus is een product welke zich richt op het ondersteunen van kwetsbare mensen (ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken), zodat zij zo lang mogelijk op een prettige wijze thuis kunnen blijven wonen. Bij de WonenPlus diensten ligt het accent op incidentele hulp en structurele ondersteuning door ruim 2.500 vrijwilligers die niet door professionals wordt geleverd.

Brede dienstverlening

Door in te spelen op de veranderende maatschappij en behoeften leveren veel WonenPlus vestigingen tegenwoordig een steeds bredere dienstverlening aan een grotere doelgroep.